Skip to product information
1 of 1

AGROMARKET

Siran 750 WG 300gr

Siran 750 WG 300gr

Regularna cena 5,980.00 RSD
Regularna cena 5,980.00 RSD Snižena cena 5,980.00 RSD
AKCIJA Rasprodato
Porez je uključen Poštarina se računa na kraju.

SIRAN 750 WG 300GR - HERBICID

Siran 750 wg je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu.

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Usev:

  • KUKURUZ - U fazi razvoja 2-6 listova (faza 12 - 16 BBCH - skale), a divlji sirak visine 15 - 20 cm U količini: 60 - 80 g/ha + 0,1% Imox.

Spektar delovanja:

  • Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: Divlji sirak, Muharike, Divlji ovas, Muhar veliki, Svračica.
  • Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: Štir obični, Loboda obična, Pepeljuga obična, Tatula obična, Lubeničarka njivska, Gorušica poljska, Pomoćnica obična Mišjakinja obična.

Mehanizam delovanjaSiran 750wg pripada grupi Sulfoniluree, apsorbuje se folijarno i brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS).

Primena: 60-80gr/ha

Plodored: Setva u plodoredu je uslovljena vrednošću pH zemljišta. Ako je pH > 6,5 ne sejati šećernu repu 18 meseci posle primene preparata. Ako je pH > 7,5 ne sejati pasulj 10 meseci, a lucerku 12 meseci posle primene.

Mešanje sa drugim preparatima: Za potpunu efikasnost koristiti 80 g/ha uz primenu okvašivača.

Napomena: Fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne osetljive useve. Primena organofosfornih insekticida neposredno pre primene preparata može u nepovoljnim vremenskim uslovima da dovede do fitotoksičnih efekata (bledilo lista, usporeni porast i povijenost biljaka).

Karenca: OVP

Pakovanje: 30gr, 60gr, 300gr.

Dostava i poštarina

Pošiljka se  šalje brzom poštom . Vreme dostave 2-3 radna dana. Kupac pri preuzimanju pošiljke plaća vrednost naručenih proizvoda i uslugu (poštarinu)

View full details