Collection: Arpadžik i Beli luk

Arpadžik je naziv za male glavice luka namenjene za setvu radi dobijanja konzumnog luka. Dobija se sadnjom semena luka u jako gustom sklopu. Koristi se ponegde još i naziv lučica.

Setva arpadžika može da se u proleće obavi ranije nego što je slučaj kada se luk sadi iz semena. Preporuka je što ranije da se odradi, a ako to bude odrađeno pre početka marta, vađenje luka se može odraditi u drugoj polovini jula. Razmak na koji se pobada arpadžik unutar reda bi trebao biti oko 8cm, mada to zavisi od toga koja se sorta sadi. Međureni razmak se ostavlja prema tome kako će se raditi obrada kad luk nikne. Arpadžik se pobada na  neku prosečnu dubinu od  oko 5cm.

Prilikom sadnje treba voditi računa o veličini arpadžika, poželjno je da se nabavi kalibrisano seme. Na taj način se može posaditi iste veličine, a time svi stižu ujednačeno za berbu. Krupniji arpadžik pre stiže za berbu.